fbpx

Regulamin

Niniejszy regulamin reguluje korzystanie ze wszystkich produktów i usług SOTAcode, w tym ze strony internetowej „sotacode.com” i jej zawartości. 

Daxen IT Regulamin

Witamy na SOTAcode!

PRZEGLĄD

Ta strona jest obsługiwana przez Daxen IT sp. z o.o. sp. k. W całej witrynie terminy “my”, “Daxen IT”, “nas” i “nasz” odnoszą się do Daxen IT sp. z o.o. sp. k. Daxen IT oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla użytkownika, użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i zawiadomień podanych w tym dokumencie.

Dane firmy:
Daxen IT sp. z o.o. sp. k.
al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów
NIP: 5170375894
KRS: 0000626163

Odwiedzając naszą stronę i / lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą “Usługę” i zgadzasz się na poniższe warunki i postanowienia (“Warunki korzystania z usługi”, “Warunki”), w tym te dodatkowe warunki i zasady cytowane w niniejszym dokumencie i / lub dostępne w linkach. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń do użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i / lub autorami treści.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub skorzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodawane do bieżącego sklepu podlegają również warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz sprawdzić najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zamiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usługi, publikując aktualizacje i / lub zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony w poszukiwaniu zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Nazwa.pl sp. z o.o. Woocommerce zapewnia nam platformę sklepu internetowego, która pozwala sprzedawać nasze produkty i usługi.

KORZYSTAJĄC Z WITRYNY INTERNETOWEJ FIRMY DAXEN IT (WŁĄCZNIE Z TREŚCIĄ) I / LUB PRODUKTAMI I / LUB USŁUGAMI, ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI TEGO REGULAMINU I BĘDZIESZ IM PODLEGAĆ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, ANI NIE CHCESZ BYĆ PRZEZ PRZEZ NIE OBJĘTY, NIE UŻYWAJ WITRYNY, PRODUKTÓW ANI USŁUG FIRMY DAXEN IT.

WARUNKI USŁUGI

Strona internetowa SOTAcode, jej zawartość, produkty i usługi są dostępne dla wszystkich osób w wieku ustawowym, które są prawnie zdolne do zawierania umów (wiążące umowy). Potwierdzenie zgodności z tymi kryteriami może być wymagane do zawarcia wszystkich (lub niektórych) usług i / lub produktów w formie danych identyfikacyjnych lub informacji kontaktowych.

Niniejsze Warunki świadczenia usług są ustalane między nami a użytkownikami. Żadna inna osoba nie jest uprawniona do korzystania z tych świadczeń.

Jeżeli jakikolwiek sąd lub organ nadzoru zdecyduje, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług jest nieważne lub w inny sposób niewykonalne, takie postanowienie zostanie zerwane i usunięte z niniejszych Warunków, a pozostałe warunki będą nadal obowiązywać.

Jeśli warunki regulaminu są niezgodne z warunkami określonymi w Twojej umowie z SOTAcode (jeśli dotyczy), obowiązują postanowienia regulaminu, o ile nie określono inaczej w dodatkowej dokumentacji dostarczonej przez dział obsługi klienta SOTAcode.

1. Definicje

Wszędzie tam, gdzie znajduje się w Regulaminie, „Ty”, „Wy” i „Użytkownik” odnosi się do Ciebie, użytkownika witryny internetowej SOTAcode, jej zawartości, produktów i usług, a „Twój” będzie interpretowany odpowiednio. Ponadto „my”, „nas” i „SOTAcode” odnoszą się do kodu SOTA, a „nasz” i „SOTAcode” należy interpretować odpowiednio. „Dane użytkownika” odnoszą się do danych osobowych, które mogą być gromadzone przez nas na sotacode.pl i / lub podczas rejestracji i / lub nabycia / usług lub usług SOTAcode. „Nasza witryna” odnosi się do witryny „sotacode.pl” i wszystkich stron internetowych z nią powiązanych. Jednak „Witryna SOTAcode” odnosi się do stron internetowych naszych użytkowników, a zatem jest tworzona przez Daxen IT. „Strona trzecia” oznacza dowolną osobę / podmiot / firmę, które nie są powiązane z Daxen IT.

2. Dostępne Usługi

2.1 Projektowanie i Wdrażanie strony internetowej

Podstawową usługą SOTAcode jest projektowanie i rozwój witryny WordPress. Zapewniamy również darmowy hosting. Wszystkie specyfikacje dotyczące pakietów można znaleźć na stronie Strony Internetowe

Wszystkie usługi mają ustaloną cenę lub zakres cen, zgodnie z charakterystyką wymaganej pracy i czasem przeznaczonym na jej wykonanie. Ceny te mogą podlegać korektom w celu uwzględnienia zmian rynkowych lub tymczasowo zastąpione cenami specjalnymi / promocyjnymi. Wartości są ustalane w lokalnej walucie lub w dolarach amerykańskich (USD) lub polskich złotych (PLN). Pełną wartość zamówienia, mogą Państwo wyliczyć za pomocą kalkulatora na dole strony.

2.2 Wsparcie i hosting stron internetowych

Kolejną usługą SOTAcode są plany opieki nad witryną WordPress. To jest nasza usługa oparta o model subskrypcji, do której również zapewniamy darmowy hosting. Wszystkie specyfikacje dotyczące pakietów można znaleźć na stronie Wsparcie i hosting

Wszystkie usługi mają ustaloną cenę lub zakres cen, zgodnie z charakterystyką wymaganej pracy i czasem przeznaczonym na jej wykonanie. Ceny te mogą podlegać korektom w celu uwzględnienia zmian rynkowych lub tymczasowo zastąpione cenami specjalnymi / promocyjnymi. Wartości są ustalane w lokalnej walucie lub w dolarach amerykańskich (USD) lub polskich złotych (PLN). 

2.3 Chatbot Marketing 

Zarządzanie chatbotem i reklamami dla twojego projektu, umowa jest podpisywana na podstawie usługi i jest negocjowana indywidualnie.

 

3. Produkty ze sklepu SOTAmarket

Wszystkie usługi mają ustaloną cenę lub zakres cen, zgodnie z charakterystyką wymaganej pracy i czasem przeznaczonym na jej wykonanie. Ceny te mogą podlegać korektom w celu uwzględnienia zmian rynkowych lub tymczasowo zastąpione cenami specjalnymi / promocyjnymi. Wartości są ustalane w lokalnej walucie lub w dolarach amerykańskich (USD). Aby zapoznać się z naszymi pakietami, kliknij  tutaj.

3.2 Nabywanie płatnych usług

Wszystkie nasze usługi i pliki  w ramach Twojego projektu będą dostępne pobrania w Twoim koncie, ale można również uzyskać do nich dostęp, kontaktując się z nami. Aby uzyskać więcej informacji lub kupić jedną z naszych usług SOTAmarket, możesz skontaktować się z działem obsługi klienta.

4.Domeny i hosting

4.1 Darmowy Hosting ze stroną internetową

Daxen IT działa wyłącznie jako administrator techniczny i interfejs (agent) między Tobą a organizacją, która przydziela nazwę domeny i hosting. Działamy jako odsprzedawca tej usługi, ale pokrywamy koszty transakcji. 

Jeśli jednak Użytkownik (właściciel domeny) podejmie decyzję o nieodnowieniu domeny lub hostingu, Daxen IT nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub problemy, które mogą wystąpić w wyniku wygaśnięcia domeny lub hostingu. Należy również pamiętać, że nie wszystkie typy domen mają okres oczekiwania, dlatego jeśli nie odnowisz domeny, możesz utracić nazwę domeny dla innego użytkownika Internetu. Każda domena jest domyślnie zablokowana do transferu. Można go odblokować na prośbę właściciela.

Ogólne informacje na temat gTLD (ogólne domeny najwyższego poziomu) – np. com, net, org) można znaleźć tutaj: https://www.icann.org/resources/pages/educational-2012-02-25-en

Więcej informacji na temat praw i obowiązków właściciela gTLD można znaleźć tutaj: https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en

4.2 Odnowienie domeny i jej wygaśnięcie

Domena może zostać odnowiona od daty zakupu do dnia poprzedzającego datę wygaśnięcia podaną w administracji projektu. Data wygaśnięcia odnosi się do dnia, w którym Twoja domena stanie się nieważna, a zatem przestanie działać.

Przed wygaśnięciem, Daxen IT powiadomi zarejestrowanego posiadacza nazwy wygaśnięcia co najmniej dwa razy. Po raz pierwszy około trzy miesiące przed terminem wygaśnięcia i ostatnim razem na około tydzień przed wygaśnięciem. Daxen IT wyśle także powiadomienie o wygaśnięciu w ciągu 24 godzin po dacie wygaśnięcia domeny.

Odnowienie domeny jest uważane za zrealizowane, gdy data płatności poprzedza datę wygaśnięcia. Data płatności jest ustalana, gdy wybrany podmiot płatniczy (tj. procesor płatniczy) potwierdza pomyślne przyjęcie płatności. Jeśli odnowienie domeny nie zostanie opłacone na czas, domena zostanie poddana kwarantannie. Możliwe jest wykupienie domeny z kwarantanny, ale zostanie naliczona opłata administracyjna. Odnowienie gTLD z okresu karencji wykupu kosztuje do 49,95 USD, a ceny przywracania wynoszą do 150 USD. Ceny przywracania dla innych TLD mogą się różnić, począwszy od 150 USD.

4.3 Anulowanie rejestracji

Domeny są własnością osoby, która je nabyła od momentu zakończenia zakupu; w związku z tym nie można go cofnąć, a zwrot kosztów jest w związku z tym niewykonalny.

5. Umowa i rozwiązywanie umowy

5.1 Umowa

Zawierana jest wiążąca umowa między Tobą a Daxen IT, w momencie zamówienia usługi i będzie ona obowiązywać po pomyślnym zakończeniu płatności. „Pomyślnie zakończone” jest zdefiniowane przez wpłacenie pełnej kwoty zamówienia. Faktura jest dostępna dla Ciebie po kontakcie z działem wsparcia lub Twoim indywidualnym doradcą klienta . Istnieje „okres zwrotu” 14 dni, w którym można wystąpić o anulowanie usługi. Jednak proces ten przebiega według określonego zestawu kryteriów i reguł.

5.2 14-dniowa gwarancja zwrotu

W każdej chwili można żądać wycofania dowolnej usługi, jeśli nie zamierzasz uzyskać zwrotu opłaconych opłat. W trakcie 14 dni od nabycia usługi, masz prawo do 100% zwrotu pieniędzy. Ponadto, cofnięcie, nabycie dodatkowych usług i żądanie zmian w bieżących usługach (co wpływa na datę dostarczenia Twojego projektu) musi zostać przedstawione przez Ciebie (właściciela projektu) w formie pisemnej (przez e-mail) oraz z adresu e-mail użytego do zarejestrowania projektu.

5.3 Czas trwania umowy

Czas trwania pakietów rozwoju stron internetowych trwa od 1 miesiąca do 3 lat. Nie ma obowiązkowego czasu trwania umowy – możesz wybrać umowę na czas nieograniczony. Rejestracja domen to okres minimum 1-2 lata (w zależności od warunków dostawcy) i maksymalnie 10 lat kontraktu. W przypadku pozostałych usług, o ile nie zostanie to inaczej zgłoszone przy zakupie, umowa kończy się wraz z wykonaniem usługi.

5.5 Prośby o zwrot pieniędzy

Wszystkie usługi i produkty, podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od daty aktywacji. Zwrot biletów szkoleniowych jest możliwy przed rozpoczęciem szkolenia. Daxen IT nie zwraca pieniędzy za nie odbyte szkolenia. Kupony nie podlegają zwrotowi w jakikolwiek sposób i formie.

Aby zażądać unieważnienia umowy, należy wysłać wiadomość e-mail do działu obsługi klienta (zapoznaj się z artykułem 5).

W przypadku złożenia żądania anulowania usług. Przykładowymi przyczynami zwrotu są:

 • (a) Brak satysfakcji z wykonanej usługi;
 • (b) Błędy w integracji usługi;
 • (c) Niedostarczenie produktu lub usługi, która została w całości opłacona (z potwierdzeniem płatności).

Notka: Daxen IT zastrzega sobie prawo do zapoznania się z podanym przez ciebie powodem anulowania oraz do podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu Twojej prośby.

5.6 Czas i sposób zwrotu

Zwrot zapłaconych opłat nastąpi do 60 dni od daty prośby o zwrot i zostanie przetworzony przy użyciu przelewu na konto lub bezzwrotnego vouchera. Deaktywacja usług odbywa się w tym samym czasie co zwrot.

5.7 Procedury reklamacji

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 • pisemnie na adres: al. Piłsudskiego 31/113, 35-074 Rzeszów;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sotacode.com ;

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5.8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php orazhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

6. Płatności / opłaty i zwroty

6.1 Metody Płatności

Usługi premium można opłacić kartą kredytową, PayPal, przelewem bankowym, zleceniem przelewu i innymi krajowymi metodami płatności (w tym przelewem na rachunek bankowy SOTAcode).

W przypadku przelewów bankowych wszystkie niezbędne informacje otrzymają Państwo po zamówieniu usługi lub w fazie realizacji transakcji w SOTAmarket. Ponadto, proszę zauważyć, że opłaty wynikające z przelewu bankowego są obsługiwane przez Ciebie, a nie przez Daxen IT.

Notka: Jesteś odpowiedzialny za wypełnienie swoich danych adresowych. Upewnij się, że wszystkie pola zostały wypełnione i że wszystkie podane dane są dokładne. SOTAcode nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia spowodowane nieprawidłową lub niewystarczającą informacją użytkownika.

6.2 Przetwarzanie płatności

Przetwarzanie płatności Jeśli korzystasz z karty kredytowej lub PayPal w celu dokonania zakupu, autoryzujesz Daxen IT (bezpośrednio lub za pośrednictwem jego podmiotów stowarzyszonych, podmiotów zależnych lub innych stron trzecich) w celu pobrania płatności z karty lub konta. Przechowujemy Twoje informacje o płatnościach podczas procesu kasowania do wykorzystania w przyszłości, dzięki czemu automatyczne odnawianie i kupowanie innych usług będzie szybsze i wygodniejsze. Wszelkie przetwarzanie płatności jest bezpieczne i zgodne z PCI.

6.3 Płatność cykliczna (automatyczne odnowienie)

Jeśli używasz karty kredytowej lub Paypal, aby dokonać zakupu, automatyczne odnowienie może być dostępne w niektórych przypadkach. Częstotliwość odnawiania może wynosić co miesiąc, co kwartał lub co roku, w zależności od wybranego rodzaju płatności. W przypadku odnowienia rocznego kwota jest pobierana przed datą wygaśnięcia pakietu.

Automatyczne odnowienie może być anulowane w dowolnym momencie w „Administracji” Twojego projektu. Upoważniasz Daxen IT do zebrania płatności za usługi z karty lub konta, dopóki nie anulujesz automatycznego odnawiania.

6.4 Data Płatności i Data Aktywacji

Data płatności jest ustalana po potwierdzeniu pomyślnego odbioru danej kwoty przez wybraną jednostkę płatniczą ( tj. , dostawca metody płatności). W przypadku płatności dokonywanych kartą kredytową lub przez PayPal, kwota ta jest odejmowana natychmiast z Twojego konta. Ponadto data płatności i data aktywacji są takie same, chyba że realizacja w pełni opłaconego zamówienia musi zostać wykonane ręcznie. W takim przypadku aktywacja może zostać opóźniona o kilka dni.

6.5 Prośby o zwrot pieniędzy

Wszystkie usługi Premium, z wyjątkiem rejestracji domeny, podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od daty aktywacji. Zwrot jest możliwy tylko za pierwszy zakup usługi. Daxen IT nie zwraca żadnych kolejnych zakupów, w tym automatycznego odnowienia usług realizowanych w ramach Płatności cyklicznej. Zwróć uwagę, że kupony nie podlegają zwrotowi w jakikolwiek sposób i formie.

Nie można zwrócić już zarejestrowanych domen. W przypadku otrzymania kuponu na darmową domenę z zakupionym pakietem Premium i zażądasz zwrotu po rejestracji domeny, zwrócona kwota będzie równa cenie pakietu bez wartości domeny.

Jeśli – w przypadku kampanii reklamowych – strona trzecia (Google lub Facebook) postanawia zablokować utworzoną kampanię z powodu wątpliwego produktu / usługi, którą oferuje kampania, nie można zażądać zwrotu pieniędzy. W takim przypadku SOTAcode nie ponosi odpowiedzialności za potencjalną stratę finansową Użytkownika.

Aby zażądać unieważnienia umowy, należy wysłać wiadomość e-mail do działu obsługi klienta (zapoznaj się z artykułem 5).

W przypadku anulowania pakietów stron internetowych w ciągu 14 dni, uzasadnienie nie jest konieczne; chociaż zachęcamy do tego, ponieważ używamy go jako źródła informacji, dzięki którym poprawiamy się na przyszłość.

W przypadku autoryzowanego żądania anulowania usług z SOTAmarke, musisz podać przyczynę anulowania. Przykładowymi przyczynami zwrotu są:

 • (a) Niedostarczenie lub niedziałanie usługi;
 • (b) Powtarzanie problemów technicznych z usługą, które utrudniają normalne funkcjonowanie Twojego projektu;
 • (c) Niedostarczenie usługi, która została w całości opłacona (z potwierdzeniem płatności).

Notka: SOTAcode zastrzega sobie prawo do zapoznania się z podanym przez ciebie powodem anulowania oraz do podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu Twojej prośby.

6.6 Czas i sposób zwrotu

Zwrot zapłaconych opłat nastąpi do 60 dni od daty prośby o zwrot SOTAcode i zostanie przetworzony przy użyciu tej samej metody płatności (z wyjątkiem bezpośredniego przelewu) lub bezzwrotnego vouchera. Dezaktywacja usług odbywa się w tym samym czasie co zwrot.

7. Dopuszczalne użycie usług SOTAcode

„Dopuszczalne użycie” witryny internetowej SOTAcode, jej zawartości, produktów i usług jest zdefiniowane w punktach od 7.1 do 7.8. Działania, które są sprzeczne z tymi paragrafami lub są w inny sposób zabronione, stanowią naruszenie Warunków i nakładają na Ciebie odpowiedzialność dyscyplinarną i sądową. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem 10.

7.1 Treści

Nie będziesz zamieszczać ani rozpowszechniać za pośrednictwem witryn stworzonych przez SOTAcode żadnych materiałów, które mają charakter zniesławiający, zagrażający, nieprzyzwoity, szkodliwy, pornograficzny lub w inny sposób nielegalny. Ponadto materiały, które w jakiś sposób naruszają lub naruszają w jakikolwiek sposób nasze prawa lub prawa innych osób (w tym między innymi prawa własności intelektualnej, prawa do poufności i prawa do prywatności) są absolutnie zabronione, a także czynności, które mogą powodować cierpienie lub niedogodności dla nas lub innych osób. Ponadto nie wolno Ci wyrażać opinii wulgarnych, brutalnych, seksistowskich, rasistowskich lub obraźliwych. Zachęcamy Użytkowników do wzajemnego traktowania się w sposób pełen szacunku i grzeczności.

7.2 Własność treści

Użytkownik nie będzie publikować ani w inny sposób udostępniać na Witrynie stworzonej przez SOTAcode żadnych materiałów, które nie są jego własnością, bez wyraźnej zgody prawowitego właściciela danego materiału.

7.3 Udział w wydarzeniach

Będziesz przestrzegać zasad każdej konkursu, promocji lub kampanii marketingowej, w której uczestniczysz jako właściciel strony internetowej.

7.4 Interfejs

Nie będziesz angażować się w żadne zachowanie lub działanie, które może wpłynąć na funkcjonalność twojego projektu i bezpieczeństwo stron internetowych strworzonych przez SOTAcode, ani nie spowodujesz nieuzasadnionych niedogodności ani zakłóceń Naszego personelu.

7.5 Tożsamość

Nie będziesz podszywać się pod żadną osobę / podmiot ani fałszywie przedstawiać swojej przynależności do osoby / podmiotu.

7.6 SPAM

Nie będziesz promować swoich stron internetowych zaprojektowanych przez SOTAcode, wysyłając SPAM(np. wysyłanie wiadomości e-mail bez uprzedniej zgody właściciela konta).

8. Własność intelektualna

Wszystkie materiały chronione prawami autorskimi, znaki towarowe i inne materiały lub treści dotyczące praw własności intelektualnej dostarczane w ramach witryny SOTAcode pozostają przez cały czas własnością Naszą lub naszych licencjodawców. Nie wolno używać tych materiałów ani treści bez upoważnienia Usługodawcy lub naszych licencjodawców. Ponadto, Użytkownik może korzystać z takich materiałów jedynie w sposób opisany w Warunkach i innych postanowieniach. Nie będziecie kopiować, powielać, rozpowszechniać, komercyjnie wykorzystywać ani w żadnej formie korzyści / zysków z takich materiałów lub treści, ani nie będziecie pomagać / ułatwiać jakiejkolwiek Osobie trzeciej w działaniach takich jak te wymienione powyżej.

Ponadto, jeśli dowiesz się o takiej dystrybucji lub komercyjnym wykorzystywaniu, powinieneś niezwłocznie nas powiadomić.

9. Prywatność

Wszystkie zebrane informacje o użytkowniku są przetwarzane w sposób i z ograniczeniami podanymi w naszej Polityce prywatności .

10. Naruszenie Regulaminu

Nieprzestrzeganie warunków określonych w Artykule 7 i / lub udział w działaniach, które są sprzeczne z niniejszymi Warunkami świadczenia usług lub są zabronione, powodują, że Użytkownik podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej i ściganiu sądowemu. Decyzja o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego (w tym, ale nie wyłącznie, w przypadku przerwania wszystkich usług) leży w gestii SOTAcode.

Prosimy o zgłaszanie łamania niniejszego regulaminu, naszych Warunków korzystania z usługi lub lokalnego prawa. Aby poinformować nas o takich działaniach, kliknij tutaj .

11. Przerwanie / zakończenie świadczenia usług

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia na czas nieokreślony naszych usług dla Ciebie, jeśli naruszysz lub mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że możesz naruszyć Nasze Warunki. Ponadto, zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem, zakończymy nasze usługi na rzecz Użytkownika, jeśli podejmiesz działania, które uważamy za niedopuszczalne.

12. Zrzeczenie

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA UŻYTKOWNIKÓW ANI STRON TRZECICH ANI ICH SPRZĘTU, KTÓRE WYSTĄPI BEZPOŚREDNIO, POŚREDNIO LUB WYŁĄCZNIE JAKO WYNIKI KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG I / LUB PRODUKTÓW, W TYM POBIERANIE MATERIAŁÓW Z TEJ STRONY LUB W RAMACH NASZYCH USŁUG. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA UŻYTKOWNIKÓW ANI OSÓB TRZECICH JAKO WYNIKU NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA NASZYCH USŁUG I / LUB NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I / LUB PRODUKTÓW, BEZPOŚREDNIO, POŚREDNIO, LUB W ZWIĄZKU  Z TYM ZDARZENIEM. CZYLI, KORZYSTANIE Z USŁUG WYKONYWANE NA WŁASNYM UZNANIEM I RYZYKU ORAZ JESTEŚ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB INNEGO URZĄDZENIA LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRE WYNIKAJĄ Z POBRANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW.

WYRAŹNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY SOTACODE LUB NASZYCH USŁUG. NASZE USŁUGI I PRODUKTY ZOSTANĄ WYŁĄCZONE NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE STRONA INTERNETOWA, USŁUGI I PRODUKTY SOTACODE SĄ DOSTARCZANE „W STANIE TAKIM, JAKIM WIDAĆ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. PONADTO POTWIERDZASZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOSTĘPNOŚĆ I / LUB FUNKCJONOWANIE STRON TRZECICH I / LUB MATERIAŁÓW, KTÓRE MOŻNA UŻYWAĆ POPRZEZ WITRYNĘ SOTACODE.

12.1 Strony Trzecie

Nie popieramy i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty lub usługi dostępne na Stronach internetowych osób trzecich lub za ich pośrednictwem.

Wszelkie transakcje między Tobą a dowolną stroną trzecią znalezioną na lub za pośrednictwem stron stworzonych przez SOTAcode, w tym płatności za produkty i usługi oraz wszelkie inne warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi transakcjami, są zawierane między Tobą a podmiotem. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty / szkody poniesione w takich transakcjach.

12.2 Wyłączenie gwarancji

Daxen IT, jej spółki zależne i licencjodawcy nie oświadczają ani nie gwarantują Użytkownikowi, że:

 • (a) korzystanie z usług i produktów spełni Twoje wymagania;
 • (b) korzystanie z usług i produktów będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów lub wirusów;
 • (c) Wszelkie informacje uzyskane przez Użytkownika w wyniku korzystania przez niego z usług i produktów będą dokładne lub wiarygodne;
 • (d) Usterki w działaniu lub funkcjonalności oprogramowania dostarczonego Użytkownikowi w ramach usług zostaną poprawione;

Żadne porady ani informacje, czy to ustne, czy pisemne, uzyskane przez Ciebie z kodu SOTA, za pośrednictwem lub z naszych usług, nie stanowią żadnej gwarancji, która nie jest wyraźnie określona w warunkach.

Daxen IT wyraźnie wyklucza wszelkie gwarancje i warunki dowolnego rodzaju, wyraźne lub domniemane, w tym między innymi domniemane gwarancje i warunki wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

Z zastrzeżeniem ogólnego postanowienia w Zrzeczeniu odpowiedzialności (art. 12) powyżej, WYRAŹNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE DAXEN IT, JEGO PODMIOTY ZALEŻNE I LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WARUNKI ZAWARTE W PARAGRAFACH 13.1 do 13.3

13.1 Ogólne

Wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe oraz szczególne konsekwencje lub szkody, które mogą zostać poniesione przez Ciebie, niezależnie od przyczyny i według jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności. Obejmuje to między innymi utratę zysków (poniesionych bezpośrednio lub pośrednio), utratę wartości firmy lub reputacji gospodarczej, utratę danych, koszt zakupu towarów lub usług zastępczych lub inne straty niematerialne.

Wszelkie straty lub szkody, które mogą zostać poniesione przez Użytkownika, w tym, ale nie wyłącznie, utrata lub uszkodzenie w wyniku:

 • (a) Wszelkich zmiany, które Daxen IT może wprowadzić w usługach, lub za trwałe lub tymczasowe zaprzestanie świadczenia usług (lub jakichkolwiek funkcji w ramach usług);
 • (b) usunięcie, uszkodzenie lub niezapisanie, jakiejkolwiek zawartości i innych danych komunikacyjnych utrzymywanych lub przesyłanych przez lub poprzez korzystanie z usług;
 • (c) Podanie nieprawidłowych danych z informacjami o koncie;
 • (d) Niepowodzenie w zachowaniu hasła i danych konta w bezpieczny i poufny sposób.

13.2 Jurysdykcja

Ograniczenia dotyczące odpowiedzialności Daxen IT wobec Użytkownika zawarte w paragrafie 13.1 powyżej obowiązują bez względu na to, czy Daxen IT został powiadomiony, czy też powinien był wiedzieć o możliwości wystąpienia takich strat. Ponadto obowiązują Cię ograniczenia, które są zgodne z prawem w Twojej jurysdykcji.

13.3 Informacje dostarczane na stronach stworzonych przez SOTAcode

Nie ponosimy odpowiedzialności za ani nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • (a) Materiały napisane przez Użytkowników, w szczególności te opublikowane na blogach i / lub stronach. Ponadto, nie popieramy takich (nieetycznych) materiałów i zastrzegamy sobie prawo do monitorowania takich wpisów, jak również do odpowiadania, komentowania, edytowania, odmawiania publikowania lub usuwania jakichkolwiek treści z blogów i / lub stron internetowych według naszego absolutnego uznania. Jednak brak usunięcia konkretnego materiału nie stanowi poparcia ani akceptacji przez nas;
 • (b) Dokładność, czas lub wiarygodność wszelkich informacji / oświadczeń na stronach internetowych zaprojektowanych przez nas, ani nie będziemy ponosić odpowiedzialności za oświadczenia, porady i / lub opinie generowane przez użytkowników na blogach i stronach (z wyjątkiem zakresu wymaganego przez prawo). Jeśli masz jakiekolwiek roszczenia wynikające z działań i / lub oświadczeń innego użytkownika, zgadzasz się dochodzić takiego roszczenia tylko przeciwko temu użytkownikowi, a nie przeciwko nam;
 • (c) Jakość, dokładność i przydatność stron internetowych, z wyjątkiem tego, co jest wymagane przez prawo. Jednakże podejmiemy wszelkie uzasadnione starania, aby świadczyć Nasze usługi w najbardziej profesjonalny sposób;
 • (d) Jakiekolwiek oszukańcze wprowadzenie w błąd, jakie popełniamy, a także wszelkie obrażenia ciała lub śmierć spowodowane przez Nasze zaniedbanie. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie ponosimy wobec Użytkownika odpowiedzialności za jakiekolwiek inne straty / szkody, które Użytkownik lub jakakolwiek Strona trzecia może być przedmiotem w wyniku użycia lub w związku z korzystaniem przez Użytkownika z tego produktu.

14. Proces ciągłego doskonalenia

Jakość usług i produktów jest w centrum uwagi Daxen IT; dlatego nasz system i procesy biznesowe podlegają procesowi ciągłego doskonalenia zarówno w aspekcie technologicznym, jak i projektowym produktu.

15. Informacja Zwrotna

W ramach naszego poszukiwania doskonałości, SOTAcode przyjmuje Twoje komentarze i sugestie do niektórych lub wszystkich warunków i zasad określonych w niniejszych Warunkach. Aby wnieść swój komentarz / sugestię, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub wyślij wiadomość e-mail na adres: wsparcie@sotacode.com

16. Zmiany Warunków i aktualizacje

Daxen IT zastrzega sobie prawo do, aktualizacji Warunków, według własnego uznania, w celu wzięcia pod uwagę prawne, branżowe lub inne zmiany w status quo . Najnowsza zaktualizowana wersja tej umowy jest dostępna na stronie „sotacode.com”. Jeśli aktualizacja znacząco zmieni Twoje prawa, powiadomimy Cię w rozsądnym terminie, zanim aktualizacja zacznie obowiązywać. Masz prawo odrzucić wszelkie zmiany wprowadzone w niniejszych Warunkach, zaprzestając korzystania z zaprojektowanych przez SOTAcode stron internetowych, produktów i usług. Gorąco zachęcamy wszystkich użytkowników do pełnego zapoznania się z tą umową i regularnego jej przeglądania. Dokumenty obowiązują od daty ich ostatniej aktualizacji.